Kiếm Tiền Online 24h Hướng Dẫn Claim Airdrop SOY Token

Kiếm Tiền Online 24h sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kiếm tiền bằng Airdrop SOY token

Airdrop là hình thức tặng miễn phí lợi nhuận cho người dùng, cụ thể lợi nhuận ở đây là Coin hoặc Token. Để hiểu thêm về cách kiếm tiền từ Airdrop, bạn hãy xem bài Tìm hiểu về Airdrop để kiếm tiền Free trong Crypto

Đợt 4 airdrop SOY token dành cho người dùng hoạt động tại sàn giao dịch 1inch từ ngày 1/12/21 and 15/12/21. Để claim airdrop, chỉ cần vào vào sàn 1inch tại đây, kết nối ví (chọn mạng Binance hoặc Polygon, chọn ví dùng kết nối bấm connect).

  • Trade/swap bất cứ cặp giao dịch nào mạng ETH, BSC, Polygon (nên sử dụng BSC và Polygon vì phí giao dịch rẻ).
  • Add/remove liquidity trên 1inch mạng ETH, Binance Smart Chain, or Polygon networks.

Ví dụ ở đây swap DAI sang MATIC nhập số lượng bấm vào Give permission to swap Dai. Bấm đồng ý trên ví rồi tiếp tụ lệnh Swap.

Sau 24h kể từ khi giao dịch trên 1inch, truy cập vào https://soy.finance/airdrop để kiểm tra xem đã đủ điều kiện nhận airdrop chưa.

  • Phase: Đợt airdrop
  • Balance: Số lượng token nhận được
  • Claim date: Ngày nhận token

Lưu ý: 

  1. Chỉ cần phát sinh giao dịch là bạn đã đủ điều kiện nhận airdrop
  2. Hệ thống sẽ tự cập nhật sau 24h
  3. Mỗi tài khoản chỉ claim airdrop một lần cho mỗi đợt.
  4. Token SOY sẽ mở khóa sau 180 ngày kể từ ngày claim. Sau khi mở khóa token sẽ được gửi tự động vào ví người dùng đã sử dụng để làm airdrop.  
  5. Số lượng token được nhận: Tổng số lượng airdrop là 12 triệu token chia làm 7 đợt.  Số lượng đợt này là 500 000, mỗi ngày 1/15 tổng số lượng là 33 333 SOY được chia đều cho những người đủ điều kiện.

Chi tiết về đợt airdrop tiếp theo sẽ được thông báo vào ngày 10/12/2021

Chi tiết sự kiện: https://soy-finance.gitbook.io/soy-finance/1inch-airdrop-sowing-soy

icons8-exercise-96 chat-active-icon