Tham gia Binance Launchpool thứ 30 – Project Galaxy (GAL)

Project Galaxy (GAL) là dự án Binance Launchpool thứ 30

⏱Thời gian bắt đầu stake: từ khi ra thông báo.

⏱Thời gian bắt đầu nhận reward: 29/04/2022 07:00 AM.

🎉Cơ chế: Stake BNB, CAKE và BUSD để nhận GAL trong 30 ngày.

⏱Thời gian list sàn: 19:00 ngày 05/05/2022.

💰Cặp tiền hỗ trợ giao dịch: GAL/BTC, GAL/BNB, GAL/BUSD và GAL/USDT.

tham-gia-binance-launchpool-thu-30-project-galaxy-gal

GAL Launchpool Details:

  • Token Name: Project Galaxy (GAL).
  • Total Token Supply: 200,000,000 GAL.
  • Launchpool Token Rewards: 3,000,000 GAL (1.5% of total token supply).
  • Initial Circulating Supply: 35,161,333 GAL (17.58% of total token supply).
  • Smart Contract Address: GAL (ERC-20); GAL (BEP-20)
  • Staking Terms: No upper limit. KYC required

Supported Pools:

  • Stake BNB: 2,100,000 GAL in rewards (70%)
  • Stake CAKE: 600,000 GAL in rewards (20%)
  • Stake BUSD: 300,000 GAL in rewards (10%)

Xem chi tiết, tại đây.

>> 10 nền tảng cung cấp lãi suất tốt nhất cho stablecoin.

>> Channel cập nhật thông tin Crypto mỗi ngày, tại đây.

icons8-exercise-96 chat-active-icon